Presentkort - giltighet och villkor

SCR Svensk Camping:s presentkort kan nyttjas som betalning för boende på en SCR Svensk Camping-ansluten campingplats, vid ett tillfälle i mån av plats. Presentkorten är giltiga 2 år från utfärdandedatum och skickas per post efter att betalning registrerats.

Presentkort kan ej returneras, återköpas eller förnyas pga ej nyttjande eller för att förfallodatum är passerat. Du kan inte lösa in presentkort i pengar och inte heller få kontanter i växel om du handlar för mindre än vad du har till godo. Välj därför gärna att köpa flera presentkort med en lägre valör för mest flexibilitet.

Värdehandling:
Presentkortet är en värdehandling som måste medtagas vid användningstillfället.