Allmänna villkor

Tack för att du använder Camping.se. Med Camping.se vill vi ge dig som användare möjlighet att upptäcka hela Sverige via en så bra boknings- och informationsportal som möjligt. Camping.se erbjuder bokning på tre språk, komplett campingplatsinformation, recensioner från flera oberoende källor och personlig service. Här kan du boka stugor, campingtomter samt flera vandrarhem. Hela Sverige väntar på dig!

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan dig (”du”/”dig”) och SCR Svensk Camping med organisationsnummer 716408-5602 (”vi” eller ”oss”), operatören av bokningsportalen www.camping.se (Portalen). Vi uppträder som förmedlare av Boende och ansvarar inte för fullgörandet av tjänsten. Avtalet för det faktiska tillhandahållandet av Boendet ingås mellan dig och den berörda uthyraren (”Tjänsteleverantören”). Utöver dessa villkor för användandet av Portalen gäller Tjänsteleverantörens bokningsvillkor för boendet. I anknytning till de campingplatser som går att boka finns information om vilka bokningsvillkor som gäller och om bokningen sker direkt till Tjänsteleverantören eller förmedlas via Portalen.

Vem är ansvarig?
Ansvarig för din bokning är den camping- eller stuganläggning som du bokat boende eller andra produkter/tjänster hos. Eventuell reklamation av din bokning skall således riktas mot bokad camping- eller stuganläggning. Kontaktuppgifter till bokad camping- eller stuganläggning framgår av din bekräftelse.

Ansvarig för Portalen är SCR Svensk Camping, Box 5079, 402 22 Göteborg, telefon 0771-117 117, e-post: [email protected], org.nr. 716408-5602.

Beskrivning av tjänsten
Via Portalen erbjuder vi en internetbaserad plattform där Tjänsteleverantörer kan annonsera, marknadsföra och sälja sina tjänster och där besökare på Portalen kan upptäcka, söka, jämföra och göra en bokning, ett köp eller en betalning. Genom att använda Portalen (d.v.s. genom att göra en bokning), ingår du ett (juridiskt bindande) avtal med den Tjänsteleverantör som du bokat hos eller köpt en produkt eller tjänst av (alltefter situationen). Från att du har genomfört din bokning agerar vi endast som mellanhand mellan dig och Tjänsteleverantören. Vi överför relevanta uppgifter om din bokning till Tjänsteleverantören i fråga och skickar dig å leverantörens vägnar en bekräftelse per e-post.

Avtalets ingående
Bokningen blir bindande när du erhållit en e-postbekräftelse på din bokning från oss. Du ska få en skriftlig bekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta snarast.

När du gör en bokning accepterar och godkänner du även Tjänsteleverantörens regler för betalning, avbokning och utebliven ankomst, samt även andra villkor och regler som Tjänsteleverantören har gällande din bokning. Varje Tjänsteleverantörs allmänna avbokningsregler och villkor för utebliven ankomst finns att läsa på Tjänsteleverantörens egna sidor på Portalen, under bokningsprocessen där de ska godkännas och i e-postbekräftelsen. Observera att vissa priser, avgifter och erbjudanden inte kan avbokas, återbetalas eller ändras.

Ångerrätt
Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen vid avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil.

Åldersgräns för bokning
För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Vid gruppbokning ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges i samband med bokningen. Ensam förälder som bor med flera barn är dock undantagen från detta krav. Vid oklarhet, kontrollera vad som gäller på aktuell campingplats. Legitimering kan komma att krävas vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till uppställningsplatsen. Genom att godkänna dessa villkor garanterar du att du är över 18 år.

Ansvar
Vi uppträder endast som förmedlare av boende. Boendet tillhandahålls av den tjänsteleverantör som framgår av bokningsbekräftelsen. Vi ansvarar därmed inte för fullgörandet av avtalet. Vi friskriver oss från ansvar för sådana fel i bokning som uppkommer på www.camping.se som beror på omständigheter utanför vår kontroll.

Stjärnklassificering och gästrecensioner
Tjänsteleverantörens stjärnklassificering eller gästrecensioner som visas på Portalen fastställs inte av oss. Antingen så fastställs de av en tredjepartsleverantör eller av Tjänsteleverantören själv. Vi ställer inte formella skyldigheter på stjärnbetyg och granskar dem inte.

Leverantörspresentationer
Vi ansvarar inte för felaktigheter i informationsmaterialet som består av beskrivande texter, bilder, faciliteter, platsinformation och bokningsbara objekt. Via Portalen erbjuder Tjänsteleverantörerna sitt utbud och ansvarar för att detta presenteras på ett korrekt sätt.

Reklamation
Vi agerar endast som förmedlare och är inte part i avtalet mellan leverantören och dig. Eventuella fel eller brister i den avtalade tjänsten ska därmed reklameras direkt till leverantören.

Gästservice
Om du har frågor och behöver hjälp kan du kontakta oss via [email protected] eller på telefon 0771-117 117.

Tvist
Om vi inte kan komma överens kan du bl.a. ta hjälp av följande tvistlösningsorgan: Visitas ansvarsnämnd, som är branschens egen reklamationsnämnd. Vi kommer att följa ansvarsnämndens rekommendationer. Allmänna reklamationsnämnden (se adress nedan) Allmänna reklamationsnämnden är godkänt tvistlösningsorgan enligt lagen om alternativ tvistlösning. Vi kommer att följa ARN:s rekommendationer. Du kan även vända dig till EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i andra alternativa tvistlösningsförfaranden än Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Visitas ansvarsnämnd, men kommer att ta ställning till eventuella önskemål vid en uppkommen tvist. Det står dig även fritt att ta tvisten till allmän domstol.

Adress till ARN: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm www.arn.se

Vad har jag för rättigheter?
I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingplatsens kontrollansvar nedan). Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning. Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela oss detta inom 3 veckor (21 dagar) efter avresa. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via e-post. Vi rekommenderar e-post.

Personuppgifter
Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning av uppställningsplats (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser. Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Om du lämnar ditt aktiva medgivande får vi använda personuppgifterna för marknadsföring av vår verksamhet.

Dessa villkor är framtagna av SCR Svensk Camping